ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Hệ thống quản lý chất lượng

Phương pháp 5S được triển khai tại dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort Đà Nẵng

Phương pháp 5S được triển khai tại dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort Đà Nẵng

10/12/2019
5S được biết đến là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường ...
Ưu điểm van cân bằng tự động trong cân bằng hệ thống Chiller

Ưu điểm van cân bằng tự động trong cân bằng hệ thống Chiller

03/10/2019
Là một trong những hệ thống đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống hằng ngày, hệ thống điều hòa trung tâm Chiller có vai trò ...
Sigma duy trì công tác đảm bảo chất lượng tại dự án

Sigma duy trì công tác đảm bảo chất lượng tại dự án

03/09/2019
Đảm bảo chất lượng tại dự án là một quá trình xuyên suốt, từ lúc bắt đầu đến kết thúc dự án. Quá trình đảm bảo chất lượng phải được duy ...
Sigma và vai trò của Mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong ngành Cơ Điện

Sigma và vai trò của Mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong ngành Cơ Điện

31/05/2019
Là một trong những quy trình liên quan đến việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số, Mô hình thông tin xây dựng – BIM (Building Information ...
Các hoạt động quản lý chất lượng nội bộ tại dự án

Các hoạt động quản lý chất lượng nội bộ tại dự án

12/01/2017
QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
Chứng chỉ ISO 9001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015

09/01/2017
Là một trong những nhà thầu cơ điện hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma liên tục nỗ lực cố gắng để đạt đến những chuẩn mực ...
Chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit)

Chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit)

22/09/2016
Bắt đầu từ tháng 9/2016 Sigma đưa chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit -TIA) vào áp dụng trên toàn bộ các dự án Công ...
Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43