ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Hệ thống quản lý chất lượng

Các hoạt động quản lý chất lượng nội bộ tại dự án

Các hoạt động quản lý chất lượng nội bộ tại dự án

12/01/2017
QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
Chứng chỉ ISO 9001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015

09/01/2017
Là một trong những nhà thầu cơ điện hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma liên tục nỗ lực cố gắng để đạt đến những chuẩn mực ...
Chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit)

Chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit)

22/09/2016
Bắt đầu từ tháng 9/2016 Sigma đưa chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit -TIA) vào áp dụng trên toàn bộ các dự án Công ...
Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43