ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit)

22/09/2016

Bắt đầu từ tháng 9/2016 Sigma đưa chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit -TIA) vào áp dụng trên toàn bộ các dự án Công ty đang triển khai. Đây được coi là sự xem xét độc lập, khách quan và có hệ thống tổng thể tất cả các lĩnh vực trong một dự án, để đánh giá xem xét việc triển khai công việc tại các dự án có được thực hiện hiệu quả và thích hợp với các quy định, yêu cầu, tiêu chuẩn của công ty, của dự án và pháp luật hay không. Các lĩnh vực được xem xét bao gồm: An Toàn, Chất lượng, Nguồn lực, Tài chính, Tiến độ, và sự tuân thủ các yêu cầu khác. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời cho dự án, cùng đó là sự rút kinh nghiệm về điểm mạnh và điểm yếu của dự án để xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ các dự án hiện tại và tương lai. Mục đích sau cùng là phục vụ sự thành công của dự án, đem sản phẩm tốt tới khách hàng.
 
Các lĩnh vực được đánh giá trong chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án


Hình ảnh buổi họp chương trình TIA – Các vấn đề được đưa ra mổ xẻ, đánh giá và tìm biện pháp thực hiện
 
 
Sơ đồ các bước thực hiện
 
 
Hình ảnh các trưởng dự án cùng các kỹ sư kiểm tra chéo, đánh giá nội bộ tổng thểHỉnh ảnh kiểm tra nội bộ hệ thống Cơ – Điện đang triển khai và vật tư

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43