ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Đào tạo & Phát triển

Luôn đề cao “con người chính là tài sản vô giá” và nhận thấy rằng sự thành công của công ty là nhờ vào nguồn lực vô giá đó, Sigma tập trung đầu tư vào yếu tố con người, mở ra tầm nhìn cho cán bộ công nhân viên của mình, hướng dẫn và cung cấp công cụ cho họ để đạt được mục tiêu trong suốt lộ trình nghề nghiệp của mình.
Chương trình đào tạo và chứng chỉ chuyên nghiệp
Kỹ năng của công nhân viên là yếu tố cần thiết sát sườn cho các công việc và dịch vụ mà chúng tôi mang tới cho khách hàng. Chương trình đào tạo mà công ty hỗ trợ bao gồm:
  • Chương trình quản lý hiệu quả
  • Chương trình quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Đánh giá An toàn, sức khỏe, môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS…)
  • Chương trình quản lý chất lượng (Chứng chỉ đánh giá theo tiêu chuẩn ISO …)
  • Các chương trình đào tạo nội bộ
  • Các chương trình đào tạo chuyên môn (BOQ, CAD/REVIT…)

Tự đề xuất các khóa học

Để hoạt động kinh doanh thành công và phát triển, chúng tôi cam kết nâng cao, mở rộng kỹ năng của cán bộ công nhân viên và khuyến khích phát triển bằng nhiều cách, không chỉ bằng các chương trình đào tạo chính thức.
Chúng tôi đề cao cán bộ công nhân viên chủ động trong lộ trình phát triển nghề nghiệp của mình. Điều này có nghĩa là nhân viên có thể là người đi trước một bước, chủ động gánh vác thêm trách nhiệm thay mặt cho cấp quản lý, hướng dẫn cho đồng nghiệp và các nhân viên mới. Chúng tôi cũng tạo cơ hội cho cán bộ công nhân viên bằng việc bổ nhiệm và thuyên chuyển nội bộ.
Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49