ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Sigma thực hiện chương trình đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý ISO 45001:2018

20/10/2022

Luôn được biết đến là một trong những Nhà thầu Cơ Điện hàng đầu tại Việt Nam, Công ty CP Kỹ thuật Sigma liên tục nỗ lực để đạt được những chuẩn mực quốc tế, trong đó có Hệ thống quản lý ISO 45001:2018 trong việc xây dựng, thi công các công trình Cơ Điện.

​Ngày 14/10/2022, BSI đã tổ chức đánh giá giám sát lần 2 năm 2022 về hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma, tại buổi đánh giá có đại diện Ban lãnh đạo Công ty và đại diện các phòng ban tham gia

Buổi đánh giá đã đạt được mục tiêu, và kết quả đánh giá được thảo luận với đại diện lãnh đạo của Công ty tại phiên họp. Những kết luận chung được ghi nhận tại buổi đánh giá như:
  • Chính sách và mục tiêu được thiết lập tương thích với định hướng, chiến lược và bối cảnh của tổ chức
  • Thông tin dạng văn bản, các quá trình và hoạt động đã được hoạch định để đáp ứng các tiêu chuẩn
  • Cam kết từ Lãnh đạo cao nhất
  • Thực hiện quy trình Kaizen một cách hiệu lực để cải tiến quá trình và các hoạt động
  • Cơ sở hạ tầng tốt, cán bộ công nhân có năng lực cao
Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chứng minh được việc vận hành hệ thống quản lý của mình một cách có hiệu lực, phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn, các yêu cầu quy định có liên quan và các yêu cầu áp dụng khác, cụ thể bao gồm:
  • Cải tiến liên tục kết quả họa động của Hệ thống Quản lý OHS
  • Tuân thủ pháp luật về OHS
  • Đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu về OHS
Dựa trên kết quả đánh giá vào ngày 14/10, đoàn đánh giá sẽ tiếp tục đề xuất với Tập đoàn BSI về việc duy trì chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật SIGMA dựa trên việc chấp nhận kế hoạch hành động khắc phục thỏa đáng đối với điểm không phù hợp nhẹ được nêu trong báo cáo.
 
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi đánh giá:
Buổi đánh giá của BSI với thành phần tham gia là đại diện Ban lãnh đạo, Trưởng bộ phận và bộ phận An Toàn

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43