ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Sigma duy trì công tác đảm bảo chất lượng tại dự án

03/09/2019

Đảm bảo chất lượng tại dự án là một quá trình xuyên suốt, từ lúc bắt đầu đến kết thúc dự án. Quá trình đảm bảo chất lượng phải được duy trì liên tục và xuyên suốt ở tất cả các khâu trong quá trình thực hiện dự án. Với mục tiêu “chất lượng là yếu tố đặt lên hàng đầu”, Sigma luôn kiên trì thực hiện và tuân thủ những quy trình quy định đã được đặt ra:

 1. RÀ SOÁT KỸ THUẬT TẠI DỰ ÁN
Được thực hiện trong quá trình triển khai dự án, nhằm mục đích làm rõ sự không phù hợp của thiết kế, kỹ thuật còn tồn tại qua đó thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và luật pháp. Nội dung công tác rà soát thiết kế và kỹ thuật như sau:
 • Sự phù hợp của yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị với hợp đồng
 • Sự phù hợp của thiết kế với luật pháp
 • Sự phù hợp của thiết kế với công tác thi công, lắp đặt
 Hoạt động rà soát kỹ thuật tại dự án 198 Trần Quang Khải:
 

 
2. HƯỚNG DẪN THI CÔNG & KIỂM TRA TAY NGHỀ TẠI DỰ ÁN
Đảm bảo tất cả thành viên của dự án hiểu được yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thi công của dự án, tất cả các công nhân thực hiện các công việc kỹ thuật có tay nghề phù hợp với công việc được giao
 • Hoạt động hướng dẫn thi công tại dự án:
 
 • Hoạt động kiểm tra tay nghề tại dự án
 
 
3. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ
Với mục đích 100% vật tư hàng hóa đều được kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào thi công, vật tư, hàng hóa tại các dự án phải đảm bảo đúng quy cách và chất lượng theo yêu cầu
 • Hoạt động đánh giá mẫu vật tư được thực hiện chặt chẽ ngay từ ban đầu, qua đó là cơ sở so sánh quy cách, chất lượng khi hàng hóa về công trường:​​​
 • Hoạt động kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa về công trường:
 • Lưu trữ vật tư:
 

4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG LẮP ĐẶT
Đảm bảo tất cả các khâu được thực hiện kiểm tra đầy đủ, các sản phẩm, hệ thống kỹ thuật được nghiệm thu đạt yêu cầu trước khi bàn giao tới khách hàng và đưa vào sử dụng
 • Kiểm soát chất lượng với phương châm làm đúng ngay từ đầu:

 
 • Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu chuyển bước với mục tiêu kiểm soát đầy đủ chất lượng các khâu trong quá trình thực hiện công việc:

 

 
 
 

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43