ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Sigma tổ chức đào tạo an toàn tại dự án Gelex Fairmont Hotel

28/06/2022

Tại Sigma, chúng tôi luôn coi “nhân lực chính là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp”. Chính nhờ sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã góp phần tạo nên Sigma bền vững ngày hôm nay. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu ấy, Sigma luôn chú trọng đến đảm bảo chất lượng đầu vào cũng như cung cấp đầy đủ thông tin An toàn đến người lao động.

Sáng ngày 23/06/2022, chương trình huấn luyện An toàn đã được tổ chức tại dự án Gelex Fairmont Hotel với sự tham gia của tất cả các quản lý, trưởng nhóm, và tập thể cán bộ nhân viên, kỹ sư đang công tác tại dự án.

Căn cứ theo nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Nội dung chính trong buổi đào tạo bao gồm:
 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;
  • Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
 • Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
 • Kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc:  Sơ cứu gẫy xương, cấp cứu ngừng phổi ngừng tim, vết thương phầm mềm, …

 
Huấn luyện, đào tạo An toàn tại dự án Gelex Fairmont Hotel

 
Kết thúc buổi đào tạo, toàn bộ cán bộ nhân viên tại dự án đã cơ bản nắm vững được chính sách, nội quy an toàn lao động, đồng thời biết cách xử lý kịp thời những rủi ro trong quá trình thi công, nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy văn hóa an toàn của Công ty tại dự án. 

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49