ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Sigma cấp phát PPE định kỳ lần 2 năm 2023

20/09/2023

Với tiêu chí “con người là trung tâm”, Sigma luôn cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của nhân viên trong quá trình làm việc. Việc cung cấp PPE định kỳ được coi là một phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng, mỗi cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với công việc của họ.

Ngày 18/09/2023, Bộ phận An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Công ty CP Kỹ thuật Sigma đã thực hiện chính sách của Công ty về việc thực hiện cấp phát trang thiết bị bảo hộ cho công nhân theo quy định. Theo đó, Sigma đã tổ chức ngày hội cấp phát quần áo bảo hộ định kỳ đợt 2 năm 2023 cho gần 400 thành viên thuộc khối công nhân cơ hữu. PPE bao gồm các loại trang thiết bị như mũ bảo hộ, găng tay quần áo bảo hộ và giày bảo hộ. Sigma luôn đảm bảo rằng các sản phẩm PPE được cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất.

Một số hình ảnh cấp phát PPE tại dự án:


Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49