ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Sigma tiếp tục triển khai cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động định kỳ đợt I năm 2023

27/02/2023

Để gắn liền với quá trình phát triển bền vững, Sigma luôn áp dụng nguyên lý lấy “con người là trung tâm”. Nói cách khác, yếu tố con người luôn gắn liền với sự thành công của Sigma. Trên thực tế, đã có rất nhiều doanh nghiệp thành công khi đề cao vai trò của con người, đặc biệt là tại các nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc,…Một minh chứng cụ thể, nhiều quốc gia rất chú trọng việc đầu tư cho sự phát triển của con người thông qua những hoạt động như đào tạo an toàn, bổ trợ kỹ năng cũng như đào tạo nhân sự nội bộ. Thấu hiểu được điều này, ban lãnh đạo Công ty đã quyết định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội tại, trong đó bao gồm chính sách cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân (PPE).

Ngày 23/02/2023, Bộ phận An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Công ty CP Kỹ thuật Sigma đã thực hiện chính sách của Công ty về việc thực hiện cấp phát trang thiết bị bảo hộ cho công nhân theo quy định. Theo đó, Sigma đã tổ chức ngày hội cấp phát quần áo bảo hộ định kỳ đợt 1 năm 2023 cho 355 thành viên thuộc khối công nhân cơ hữu.

Một số hình ảnh cấp phát PPE tại dự án:

 


 
 

Sigma tiến hành cấp phát thiết bị bảo hộ lao động (PPE) tại dự án

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49