ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Khai mạc chương trình đào tạo nội bộ nghiệp vụ quản lý an toàn vệ sinh lao động

25/07/2022

Tiếp nối thành công của chương trình cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân, Bộ phận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại Công ty CP Kỹ thuật Sigma đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ quản lý an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ kỹ sư, giám sát an toàn, với mục đích bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý an toàn để đáp ứng yêu công việc ngày càng tốt hơn cho công ty.

Ngày 23/7/2022, buổi lễ khai mạc, bắt đầu chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý an toàn đã được tổ chức tại Head Office, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Văn Hiệp – Phó Ban An toàn Công ty cùng sự tham gia của các Cán bộ An toàn tại khắp các dự án của Sigma.

Với tổng thời gian dự kiến kéo dài 2 tháng, được chia làm 8 buổi đào tạo. Những nội dung chính trong từng buổi đào tạo bao gồm:

 

 
Chương trình khai mạc đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Một số hình ảnh tại buổi khai mạc:  
Lễ khai mạc chương trình đào tạo nội bộ nghiệp vụ quản lý an toàn vệ sinh lao động đã diễn ra thành công, tốt đẹp

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49