ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Sigma duy trì, cải tiến hệ thống QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018

09/08/2023

Với mục tiêu duy trì vị thế là nhà thầu hàng đầu việt nam trong lĩnh vực cơ điện và năng lượng tái tạo, Sigma đã và đang nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QHSE, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Ngày 07/08 – 08/08/2023, Sigma đã tổ chức chương trình đánh giá duy trì hệ thống quản lý theo tiểu chuẩn ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018. Những giải pháp chúng tôi đang áp dụng bao gồm:
 
1. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế:
Chúng tôi đề xuất tăng cường công tác kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, như ISO 9001:2015 (quản lý chất lượng), ISO 14001:2015 (quản lý môi trường) và ISO 45001:2018 (quản lý an toàn và sức khỏe). Điều này bao gồm việc tạo ra các quy trình kiểm soát nội bộ chặt chẽ, bao gồm việc thiết lập các quy trình kiểm tra, đánh giá và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chúng tôi sẽ đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên về quy trình kiểm soát, từ đó đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và an toàn.

2. Thực hiện đánh giá độc lập về hệ thống QHSE từ tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới BSI:
Chúng tôi đề xuất thực hiện đánh giá độc lập về hệ thống QHSE từ tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới BSI (British Standards Institution). Bằng cách tham gia vào quá trình đánh giá này, chúng tôi sẽ nhận được đánh giá chuyên sâu về tính hiệu lực của hệ thống quản lý hiện tại. Đánh giá này sẽ giúp chúng tôi xác định các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống quản lý và đề xuất các cải tiến cần thiết để nâng cao hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

3. Cải tiến hệ thống quản lý:
Chúng tôi chủ động cải tiến hệ thống quản lý bằng cách áp dụng các phương pháp và công cụ quản lý hiện đại, đặt ra mục tiêu rõ ràng và thiết lập các cơ chế đánh giá và theo dõi để đảm bảo rằng các mục tiêu này được đạt được. Đồng thời, chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích sự tham gia và đóng góp của toàn bộ nhân viên trong việc cải thiện hệ thống quản lý.
 
Kết quả cuộc đánh giá cho thấy, Sigma đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018. Điều này chứng tỏ Sigma đã xây dựng hệ thống quản lý Chất lượng, An toàn, Sức khoẻ và Môi trường đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho nhân viên và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi đánh giá:

 


Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49