ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Toolbox Meeting hàng ngày

14/05/2016

Phòng An toàn Sức khỏe Môi trường của công ty đã phát triển và tạo nguồn cũng như công cụ an toàn để giúp cho tất cả các dự án của công ty thực hiện thi công các hạng mục Cơ Điện theo đúng tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007 về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Trong các cuộc toolbox meeting, chúng tôi tập trung vào các vấn đề về an toàn, chất lượng và kỹ thuật liên quan đến từng hạng mục công việc cụ thể. Các cuộc meeting này thường diễn ra rất ngắn gọn và được thực hiện trên công trường trước giờ làm việc mỗi ngày hoặc trước mỗi ca giữa các quản lý, kỹ sư, cán bộ an toàn và toàn bộ công nhân viên của dự án.
Các hoạt động của buổi toolbox meeting hàng ngày bao gồm:
  • Nhạc mở đầu
  • Thông báo về an toàn chung: thông báo nhanh và tóm tắt về các vấn đề an toàn cần quan tâm (chỉ thị công trường, sự kiện công trường, các thông tin liên quan khác…)
  • Tập thể dục buổi sáng: thực hiện theo bài nhạc tập thể dục 8 động tác.
  • Hướng dẫn về an toàn chung: truyền đạt những tình huống về an toàn theo chủ đề tại công trình. Thông tin những hình ảnh vi phạm về an toàn, chất lượng, môi trường (nếu có). Tất cả mọi người cùng hô vang khẩu hiệu: “An toàn – Sigma; Chất lượng – Sigma; Hiệu quả - Sigma”.
  • Toolbox meeting theo từng nhóm, tổ, đội: tập hợp công nhân các tổ đội theo từng nhóm và hướng dẫn công việc, lưu ý những tình huống nguy hiểm trong công việc.
  • Đào tạo an toàn, chất lượng cho công nhân viên mới: sau khi toolbox meeting, tiến hành đào tạo An toàn, chất lượng theo chương trình đào tạo cơ bản của Sigma. Quản lý an toàn có trách nhiệm kiểm tra chi tiết thông tin cá nhân, tập hợp hồ sơ và lưu trữ.
Sau nhiều năm áp dụng các hoạt động tưởng như rất đơn giản trên, chúng tôi nhận tháy đây là một trong những phương pháp rất hiệu quả để cung cấp kiến thức mới, thông tin cập nhật, tình hình kiểm tra an toàn hàng ngày, trao đổi thông tin giữa các cán bộ công nhân viên trên công trường, nâng cao văn hóa an toàn trong toàn bộ công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện toolbox meeting tại các dự án.

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49