ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Hoạt động đang triển khai tại dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc

04/05/2016

Sigma Engineering đang gấp rút triển khai các hạng mục cơ điện của 51 căn villa và khu nhà phố thương mại tại dự án Sonasea Villas and Resort Phú Quốc để tiến hành bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối tháng 06/2016.
 

Mặt bằng tổng thể 51 căn Villas

Các công việc Sigma đang thực hiện tại đây ghi nhận tại tuần 25/04/2016 đến 03/04/2016 bao gồm:
Lô SV3
Đi ống, kéo dây & kiểm tra cách điện, Hoàn thành lắp đặt ống cấp thoát nước cho tất cả 33 căn 3key, 6 căn 2key.
Thi công đi ống âm tường, đi ống nổi cho hệ điện, điện nhẹ & báo cháy, Kéo dây cho các hệ thống đèn, cấp nguồn và điện nhẹ, tiến hành công tác kiểm tra đo thông số ngắn mạch, cách điện cho hệ đèn, ổ cắm, điện nhẹ 7 căn 4 key.
Lắp đặt louver gió thải cho căn 3 key.
Hoàn thành công tác thử kín, thử áp cho hệ thống thoát nước, cấp nước cho 33 căn 3 key, 6 căn 2 key.
Lắp đặt ống u PVC & PPR cho hệ cấp thoát nước kết nối đến hạ tầng bên ngoài các căn hộ.
Hoàn thành lắp đặt ống đồng, ống gió, hộp gió cho 05 căn 4 key thường, 02 căn 4 key đặc biệt.
Hoàn thành công tác thử kín cho 02 căn 3K.
Triển khai lắp đặt ống thoát nước ngưng, ống đồng, hộp gió cho 01 căn 5 key.
Khu nhà phố thương mại SS01
Lắp đặt đi ống nổi cho hệ thống điện, điện nhẹ, báo cháy, kéo dây cho các hệ thống đèn, cấp nguồn và điện nhẹ, Công tác đo kiểm tra thông mạch, cách điện cho hệ điện & điện nhẹ, lắp đặt ống uPVC & PPR cho hệ thống cấp thoát nước 1,2,3,4 trục 5 – 8.


Toolbox Meeting

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49