ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Hệ thống báo cháy và chữa cháy

Theo yêu cầu xây dựng của việt nam, tất cả các công trình đều phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt yêu cầu.Sigma hoàn toàn tự tin và đã thực hiện thiết kế, xin cấp phép, cung cấp và lắp đặt các loại hệ thống phòng cháy chữa cháy khác nhau.

1. Hệ thống báo cháy:

-          Hệ thống báo cháy địa chỉ

-          Hệ thống báo cháy thường

-          Hệ thống báo cháy kết hợp

-          Hệ thống cảnh báo cháy sớm

2. Hệ thống chữa cháy:

-          Hệ thống chữa cháy vách tường

-          Hệ thống chữa cháy tự động

-          Hệ thống chữa cháy màng ngăn nước

-          Hệ thống chữa cháy khí CO2, FM200, Foam...

-          Hệ thống bình bọt chữa cháy

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43