ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

BMS, Báo cháy, Truyền thông, Bảo mật Mạng và Điện tử

21/03/2016

Để cung cấp một môi trường làm việc thoải mái cho văn phòng, tòa nhà, đảm bảo tuân thủ với luật năng lượng hiện hành và đóng góp một phần đáng kể vào việc giảm tiêu thụ năng lượng, chúng tôi đưa ra một hệ thống kiểm soát và quản lý tòa nhà đơn giản, linh hoạt, công khai và có khả năng mở rộng được thiết kế và để giảm thiểu chi phí.

Bao gồm :

-          Hệ thống mạng và điện thoại

-          Hệ thống âm thanh công cộng

-          Hệ thống Camera giám sát

-          Hệ thống quản lý vào ra

-          Hệ thống truyền hình

-          Hệ thống quản lý năng lượng

-          Hệ thống gọi y tá

-          Hệ thống liên lạc nội bộ

-          Hệ thống nhà thông minh

-          Hệ thống quản lý tòa nhà

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43