ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

Sigma vinh dự đạt tái chứng nhận OHSAS theo tiêu chuẩn BSI

11/01/2018

Ngày 11/01/2018, tin vui đã đến gõ cửa khi đại gia đình Sigma tiếp tục đạt chứng nhận BSI về việc thực hiện Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của BS OHSAS 18001:2007. 

Trước đó, vào ngày 28 và 29/11/2017, với mục tiêu xác nhận hành động khắc phục cho các điểm NCs phát hiện đánh giá ở giai đoạn trước và xác nhận đầy đủ việc thực hiện, hiệu lực của hệ thống theo phạm vi đăng ký ở giai đoạn này, Sigma đã triển khai kế hoạch đánh giá tái chứng nhận theo tiêu chuẩn BSI tại hai dự án tiêu biểu: MB Grand Tower và The Legend.
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma đã áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào công tác lắp đặt, thí nghiệm và chạy thử, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện và các hệ thống kỹ thuật cho các dự án công nghiệp và dân dụng bắt đầu từ năm 2012. Đến nay, hệ thống OHSAS của Sigma đã bước sang chu kỳ thứ hai của giấy chứng nhận (2018-2021). Kể từ khi áp dụng tiêu chuẩn OHSAS, công tác quản lý, điều hành đã được cải thiện rõ rệt.
Trong lần đánh giá này, thành phần tham gia có đại diện phía BSI, gồm ông Đỗ Thanh Hà (trưởng ban đại diện phía BSI), ông Trần Dũng Tiến và Nguyễn Xuân Trúc, về phía Sigma có Đại diện ban lãnh đạo công ty – ông Nguyễn Đắc Tài cùng các trưởng bộ phận các phòng ban tại Sigma.

 

Họp khai mạc buổi đánh giá tại trụ sở văn phòng Sigma


Tham gia cuộc họp có đại diện phía BSI và Ban lãnh đạo cùng các trưởng bộ phận tại Sigma

 
Nội dung chính trong buổi đánh giá bao gồm những hạng mục sau:
 • Quá trình quản lý của lãnh đạo: cam kết, thiết lập chính sách, mục tiêu an toàn
 • Xem xét các thay đổi và theo dõi các vấn đề trong đánh giá trước về An toàn
  • Sổ tay an toàn
  • Quá trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ
  • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
  • Chương trình mục tiêu
  • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn
  • Xem xét của lãnh đạo
  • Đánh giá nội bộ
  • Kiểm tra tính hiệu lực của hành động khắc phục phòng ngừa
 • Đối với bộ phận hành chính, An toàn, sức khỏe và môi trường: Kiểm tra năng lực, đào tạo và nhận thức, quá trình khám sức khỏe và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Tham quan và kiểm tra đánh giá tại dự án MB Grand Tower và The Legend:
  • Kiểm soát tài liệu, hồ sơ
  • Nhận diện và đánh giá mối nguy
  • Yêu cầu của pháp luật và đánh giá sự tuân thủ
  • Thiết lập thủ tục kiểm soát điều hành
  • Theo dõi, đo lường
  • Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp
  • Điều tra tai nạn, sự cố, hành động khắc phục phòng ngừa

Họp đánh giá tại dự án MB Grand Tower

 
Kết thúc buổi đánh giá ngày 29/11, ông Đỗ Thanh Hà đã gửi lời khen ngợi tới Sigma khi đã khắc phục được những hạn chế so với buổi đánh giá lần trước, đồng thời cũng chỉ ra những điểm nhỏ còn hạn chế trong đánh giá lần này. 
 

Họp bế mạc buổi đánh giá
 
Được sự tạo điều kiện và ủng hộ từ phía Ban Giám Đốc, Bộ phận An Toàn Công ty đã nghiêm túc và nỗ lực triển khai hệ thống. Sau gần hai tháng, những điểm hạn chế đã hoàn toàn được khắc phục. Ngay sau buổi đánh giá, ông Lê Tùng Lâm đã thực hiện Chương trình “Chia sẻ văn hóa an toàn trong quản lý dự án, chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp” góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện hệ thống và nâng cao công tác An toàn tại dự án.
 
Đạt được tái chứng nhận lần này như “món quà đặc biệt” nhân dịp đầu năm cho những cố gắng không ngừng của tập thể Sigma nói chung và bộ phận An Toàn nói riêng. So với các nhà thầu khác cùng hoạt động trong lĩnh vực Cơ Điện, Sigma ngày càng tự tin vào công tác an toàn, sức khỏe và môi trường khi có sự quan tâm sát sao của Ban Lãnh Đạo. 

 


Sigma vinh dự đạt tái chứng nhận OHSAS theo tiêu chuẩn BSI

Các tin bài khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43