ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

TRUNG TÂM DỮ LIỆU THĂNG LONG (GDS)

• KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỐ LIỆU TOÀN CẦU (GDS)
• ĐỊA CHỈ: LÔ P-5 KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI 
• HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: BẢO TRÌ CÁC HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN
• THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 07/2014 – 03/2018

Chi tiết dự án

Là một trong hai trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn nhất Việt Nam, GDS cho thuê server lưu trữ dữ liệu và đường truyền internet cho những khách hang muốn lưu trữ dữ liệu trong điều kiện an toàn và bảo mật tối đa. Với đặc thù như vậy, hệ thống Cơ Điện của trung tâm được thiết kế một cách hiện đại với tính an toàn rất cao để đảm bảo không có bất cứ sự gián đoạn dù chỉ một phút trong suốt quá trình hoạt động.
Trong suốt quá trình ký kết hợp đồng lần một ( 11/7/2014-29/2/2016), Sigma đã liên tục phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ hợp đồng và phù hợp với yêu cầu của khách hàng về chất lượng cũng như an toàn trong công việc. Trên cơ sở làm việc hiệu quả và chất lượng vượt trội về dịch vụ, Sigma tiếp tục được chọn là nhà thầu Cơ - Điện cho GDS với thời hạn gia hạn hai năm (3/2016 - 3/2018) .

Dự án thực hiện khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49