ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

• KHÁCH HÀNG : ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

• ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN : SỐ 8 ĐÀO TẤN, BA ĐÌNH. HÀ NỘI

• PHẠM VI CÔNG VIỆC : BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN

• THỜI HẠN HỢP ĐỒNG : 05/2015 ĐẾN 02/2017

Chi tiết dự án

Việt Nam và Úc đã xây dựng được mối quan hệ vững chắc trên cơ sở tôn trọng và vì lợi ích chung. Do vậy, Đại Sứ Quán Úc tại Việt Nam là cơ quan quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi quốc gia và khu vực.
Để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt của các đại sứ quán, cần có cơ sở hạ tầng tốt để duy trì điều kiện làm việc liên tục và có các cuộc họp quan trọng trong điều kiện tốt nhất. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt, cơ quan ngoại giao này đã xem xét và lựa chọn Sigma cung cấp dịch vụ bảo trì liên tục hệ thống cơ điện cho văn phòng để đảm bảo môi trường làm việc tối ưu.

Dự án thực hiện khác

Đối tác
Đối tác 01
đối tác 2
DT3
dt4
dt5
dt6
dt7
dt8
dt9
dt10
dt11
dt12
dt13
dt14
dt15
dt16
dt17
dt18
dt19
dt20
dt21
dt22
dt23
dt24
đt25
dt26
dt27
dt28
dt29
dt30
dt31
pn32
pn33
pn34
pn35
pn36
pn37
pn38
pn39
pn40
pn41
pn42
pn43
pn44
pn45
pn46
pn47
pn48
pn49